Грађанско васпитање - V3

Са једног часа грађанског васпитања у петом разреду из Шарбановца. Наставу реализовала Ирена Думитровић.